Правила

 

Офіційні Правила Акції під назвою

«Співай сміливіше! Підтримай Україну на Євробаченні»

(в подальшому  – Правила)

Рекламна акція під назвою «Співай сміливіше! Підтримай Україну на Євробаченні» (в подальшому - Акція) - що проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу продукції, яка випускається під ТМ «Libresse», просування та продаж якої на території України здійснює Замовник Акції.

Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕсСіЕй Хайджин Україна", місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4В.

Виконавцем Акції є - Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна», юридична адреса: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 5, корпус 10А, фактичне місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 24/15.

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України підконтрольній українській владі *, перший етап Акції проводиться у мережі Інтернет на Веб-сторінці, другий етап Акції – на території_ТЦ Globus 2, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1 (вхід за Монументом Незалежності, 1 поверх).

* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Призів / Подарунків Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Призів / Подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Призів Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Приз у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

Переможець – Учасник Акції «Співай  сміливіше! Підтримай  Україну на Євробаченні», який має право на отримання Призу.

Веб-сторінка – сторінка на веб-сайті у мережі Інтернет, на якій проводиться Акція, що знаходиться за адресою: libresse.viva.ua.

1. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

1.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України та особи, які постійно проживають на території України і мають чинну посвідку на постійне проживання в Україні, видану у встановленому законодавством України порядку, яким виповнилось 14 років, та які постійно проживають на Території проведення Акції та в період Акції виконали всі умови Акції й ці Правила. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.

Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Офіційних правил та належним чином виконала усі умови даних Офіційних правил.

1.2. Не мають права брати участь в Акції:

- співробітники і представники Замовника / Виконавця Акції, а також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості);

- власники, працівники чи представники підприємств, організацій, які реалізують товари під ТМ «Libresse» та члени їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості - чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- особи віком до 14 років (неповнолітні особи);

– неповнолітні особи, уповноважені дієздатні представники яких (батьки / усиновлювачі / піклувальники, далі можуть згадуватися як батьки), постійно не проживають на території України або постійно проживають на тимчасово непідконтрольних територіях окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим;

–неповнолітні особи, що не отримали письмової згоди на участь в Акції від уповноважених дієздатних представників (батьки / усиновлювачі / піклувальники);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі (з урахуванням визначеного в п.1.1 цих Правил).

1.3. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Приз передбачений умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Призу, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Призу.

1.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб, неповнолітніх осіб здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

1.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

- дотримуватися вимог цих  Правил та норм чинного законодавства України;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

- дотримуватися правил користування Веб-сторінкою;

- вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- неповнолітні особи (у віці від 14 до 18 років) зобов’язані отримати письмову згоду батьків на участь в Акції. Відсутність письмової згоди батьків на участь в Акції позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та отримання Заохочень (Призів / Подарунків) Акції.

1.6. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем, або залученими ними третіми особами з метою забезпечення проведення Акції та вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в рекламі, так і в інший спосіб). Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими Виконавцем особами. Якщо Учасником є неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років), надання згоди на обробку та використання персональних даних Учасника здійснюється батьками такого Учасника. Відсутність письмової згоди батьків позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та отримання Заохочень (Призів / Подарунків) Акції.

1.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем  Акції, або залученими ними третіми особами, з метою забезпечення проведення Акції та вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в рекламі, так і в інший спосіб) (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з визначеною в цих правилах метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, в рекламі, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Якщо Учасником є неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років), надання згоди на використання такої інформації Учасника здійснюється батьками такого Учасника. Забезпечення наявності такої згоди забезпечується Учасником самостійно. Відсутність згоди батьків позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та отримання Заохочень (Призів / Подарунків) Акції.

1.9. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

1.10. Замовник / Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.

1.11. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень (Призів / Подарунків) Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.12. Акція має розважальний характер, проводиться з метою підтримки та розвитку творчих здібностей Учасників та підтримання інтересу споживачів до ТМ «Libresse» та рекламування товарів, які випускаються під ТМ «Libresse», просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1 Загальний період проведення Акції – з 14.04.2017 по 13.05.2017. Акція проводиться в два етапи:

2.1.1 перший етап проводиться з 14.04.2017 по 10.05.2017, а саме:

- завантаження відео із записом виконання попурі з будь-якої пісні / пісень на веб-сторінку libresse.viva.ua – з 14.04.2017 по 03.05.2017 до 23.59 за Київським часом. Відео, які були завантажені в інші строки не враховується при проведені голосування по Акції;

- інтернет-голосування на Веб-сторінці libresse.viva.ua за завантажені відео із виконанням попурі з будь-якої пісні / пісень – з 11.00 04.05.2017 по 09.05.2017 до 23.59 за Київським часом;

- визначення переможців першого етапу Акції – 10.05.2017 о 12.00 за Київським часом. Оголошення Переможців першого етапу здійснюється шляхом опублікування списку переможців на Веб-сторінці;

2.1.2. другий етап (змагання, голосування та визначення переможців другого етапу Акції, додаткових переможців другого етапу Акції) – 13.05.2017.  Проведення другого етапу Акції та онлайн-трансляція (стрім) проведення другого етапу Акції буде здійснена 13.05.2017 з 21.00 до 21.15 за Київським часом. Онлайн-трансляція (стрім) буде проводитись в групі https://www.facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA/?ref=settings. Оголошення Переможців другого етапу, Додаткових Переможців другого етапу Акції здійснюється в місці проведення другого етапу Акції (Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus 2, вхід за Монументом Незалежності, фан-зона VIVA на 1-му поверсі).

2.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

2.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення Правил та умов рекламної Акції на Веб-сторінці протягом всього Строку проведення Акції. 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Щоб стати Учасником Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно:

3.1.1. Для Учасників першого етапу Акції:

-           Записати відео із власним виконанням попурі з будь-якої пісні / пісень (або повністю або окремого куплету пісні / пісень), з урахуванням визначеного в п.3.4 цих Правил.

* попурі - твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших творів (будь-якої пісні / пісень) або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

-            Зайти на веб-сторінку libresse.viva.ua

-           Авторизуватися на Веб-сторінці за допомогою свого профілю в соціальній мережі Facebook, ВКонтакте, Instragram або заповнити форму авторизації на веб-сторінці libresse.viva.ua. -           З 14.04.2017 до 23.59  03.05.2017 завантажити запис із власним виконанням попурі з будь-якої пісні / пісень на веб-сторінку libresse.viva.ua. Кількість відео, які можуть бути завантажені на веб-сторінку не обмежено. При визначенні Переможців першого етапу кількість голосів отриманих одним Учасником Акції за різні завантажені відео не додаються;

-        Дочекатись проходження модерації відео (в вихідні та святкові дні модерація відбувається 1 раз на добу, в будні дні двічі на день).

-           З  11.00 04.05.2017 по 23.59  09.05.2017 шляхом натиснення на кнопку, яка з’явиться на Веб-сторінці, поділитися відео в будь-якій соцмережі, запросивши друзів  голосувати за нього на сайті libresse.viva.ua. Голосування відбувається на сайті libresse.viva.ua. Голоси на сайті та «лайки» в соціальних мережах не додаються («лайки» в соціальних мережах не враховуються при визначенні Переможців Акції).

Замовник / Виконавець не несе жодної відповідальності за дотримання Учасниками правил користування (та реєстрації) в соціальній мережі. Замовник / Виконавець не несе жодної відповідальності за дотримання Учасниками правил користування (та реєстрації) в соціальних мережах Facebook та/або ВКонтакте, Instragram.

3.1.2. Для Учасників другого етапу Акції:

Для Учасників, які мають намір отримати Подарунків першого рівня другого етапу:

- 13.05.2017не пізніше 21.00 прибути за адресою , Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus 2, вхід за Монументом Незалежності, фан-зона VIVA! на 1-му поверсі,  знайти pink-зону від ТМ «Libresse», яка розміщена в фан-зоні VIVA! з вільним входом.

- З 21.00 по 21.15 13.05.2017 за завданням редактора viva.ua заспівати попурі з будь-якої пісні / пісень чи один із куплетів пісні одного із українських учасників пісенного конкурсу Евробачення минулих років (Руслана, Джамала, Вєрка Сердючка, Світлана Лобода, Тіна Кароль, Альоша та інші) в прямому ефірі онлайн-трансляції (стрім), що буде проводитись в групі https://www.facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA/?ref=settings.

Для Учасниць (жінок) другого етапу Акції (Додаткових Переможців другого етапу), які мають намір отримати Подарунок другого рівня другого етапу:  

- 13.05.2017не пізніше 21.00 прибути за адресою , Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus2, вхід за Монументом Незалежності, фан-зона VIVA! на 1-му поверсі,  знайти pink-зону від ТМ «Libresse», яка розміщена в фан-зоні VIVA! з вільним входом. Кількість Подарунків другого рівня другого етапу обмежена. Загальна кількість Додаткових Переможців другого етапу не може перевищувати 524 особи.

3.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання наданої ним інформації (в межах необхідних для участі в Акції) у зв’язку з чим Учасник автоматично надає Виконавцю дозвіл на використання наданої ним інформації з маркетинговою та\або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії).

3.3. Визначення Переможців здійснюється наступним чином:

3.3.1. Визначення Переможців тижня першого етапу та Переможців першого етапу:

3.3.1.1. Визначення Переможців тижня відбуватиметься не пізніше 18.00 21.04.2017, 28.04.2017, 05.05.2017. В зазначені дні випадковим чином за допомогою сайту https://www.random.org/ будуть визначатись по 5 (п’ять) відео серед відео Учасників, що були завантажені на Веб-сторінку для участі в Акції в період з дати останнього розіграшу (для першого розіграшу – з дати старту Акції) і до дати проведення згідно порядку передбаченого цим пунктом Правил визначення Переможців відповідного тижня. Учасники, які звантажили такі відео на Веб-сторінку, та виконали усі умови Акції визнаються Переможцями тижня та мають право на отримання одного Призу тижня кожен протягом всього періоду проведення першого етапу Акації.  Всього за вказаний період може бути визначено 15 (п'ятнадцять) Переможців тижня, які отримують по 1 (одному) Призу тижня. Один Переможець може отримати тільки один Приз тижня протягом всього періоду Акції.

Результати визначення Переможців згідно цього пункту фіксуються Виконавцем та відображаються на Веб-сторінці кожного наступного за визначенням Переможця дня. Якщо визначення Переможців припадає на вихідний або святковий день, то визначення Переможців та результати визначення публікуються в перший робочий день.

Виконавець Акції здійснюватиме постмодерацію, а тому виявлення факту голосування та отримання голосів з порушенням правил, в т.ч. але невиключно покупка голосів на біржах голосів, створення фейкових акаунтів в соцмережах для голосування тощо тягнуть за собою дискваліфікацію Учасника. 

3.3.1.2. Визначення Переможців першого етапу відбуватиметься о 12.00 10.05.2017. Виконавець Акції в 23.59 09.05.2017 зупиняє на Веб-сторінці libresse.viva.ua інтернет-голосування за відео із виконанням попурі з будь-якої пісні / пісень, що були завантажені для участі в Акції. Серед Учасників, що завантажили 30 (тридцять) відео, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведеного інтернет-голосування, випадковим чином за допомогою сайту https://www.random.org/ будуть визначатись 5 (п’ять) Переможців першого етапу. Учасники, які зазначені з 1-го по 5-ий номер в переліку, наданому random.org, та виконали усі умови Акції, визнаються Переможцями першого етапу та мають право на отримання одного Призу етапу кожен (Переможці етапу, зазначені з 1-го по 2-й номер переліку, наданому random.org, мають право на отримання Призів першого етапу першого рівня, визначених в п.4.2.2.1цих Правил, Переможці етапу зазначені з 3-го по 5-й номер переліку, наданому random.org, мають право на отримання Призів першого етапу другого рівня, визначених в п.4.2.2.2 цих Правил) протягом всього періоду проведення першого етапу Акції.  Всього за вказаний період може бути 5 (п'ять) Переможців першого етапу, які отримують по 1 (одному) Призу етапу.

Результати визначення Переможців згідно цього пункту фіксуються Виконавцем та відображаються на Веб-сторінці кожного наступного за визначенням Переможця дня. Якщо визначення Переможців припадає на вихідний або святковий день, то визначення Переможців та результати визначення публікуються в перший робочий день.

Виконавець Акції здійснюватиме постмодерацію, а тому виявлення факту голосування та отримання голосів з порушенням правил, в т.ч. але невиключно покупка голосів на біржах голосів, створення фейкових  акаунтів в соцмережах для голосування, тощо тягнуть за собою дискваліфікацію Учасника. 

3.3.2. Визначення Переможців другого етапу здійснюється з 21.00 по 21.15 13.05.2017 в місці його проведення Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus 2, вхід за Монументом Незалежності ,фан-зона VIVA!  на 1-му поверсі  в pink-зоні від ТМ «Libresse», яка розміщена в фан-зоні VIVA! з вільним входом. Визначення Переможців другого  етапу:

Після виконання завдання редактора viva.ua, визначеного в п.3.1.2. цих Правил, особи присутні в місці проведення другого етапу Акції голосують за Учасників другого етапу оплесками. Три Учасника Акції, які набрали найбільше оплесків, визнаються Переможцями другого етапу Акції, які отримують по 1 (одному) Подарунку другого етапу першого рівня.

Визначення Додаткових Переможців другого етапу:

Серед жінок, які з’явилися в місці проведення другого етапу (в тому числі прийшли підтримати інших Учасників, глядачів, тощо), Виконавець обирає на власний розсуд 524 Додаткових Переможців, які отримують по 1 (одному) Подарунку другого етапу другого рівня. Кількість  Подарунків другого етапу другого рівня обмежена, загальна кількість – 524 шт..

Результати визначення Переможців згідно цього пункту оголошуються в місці проведення другого етапу по завершенню виступів Учасників Акції.

3.4. Учасник розуміє та погоджується, що при участі в Акції він не має права використовувати нецензурну лексику, непристойні або аморальні тексти та зображення; тексти та зображення, що є об’єктом авторського права третіх осіб, застосовувати будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть призвести до порушення авторських та суміжні прав третіх осіб (для уникнення непорозумінь згідно п.91) ст. 21 закону України «Про авторське право та суміжні права» без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається використання інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі попурі); тексти та зображення, що містить будь-які еротичні чи порнографічні зображення; тексти та зображення, що можуть привести до розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження, у тому числі із тваринами; ображають інших Учасників та/або носять непристойний характер; містять зображення дитини, або особи, яка не давала право на таке завантаження, в тому числі але не обмежуючись публічні особи; тексти та зображення, що є шкідливими, загрозливими, такими, що порушують морально-етичні норми  іншим чином порушують чинне законодавство України.

3.5. Якщо на сторінці Учасника у соціальних мережах, міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів - то він вважається таким, що втратив право одержати Заохочення (Приз / Подарунок).

3.6. Замовник / Виконавець на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у даній Акції будь-якій особі, яку Замовник / Виконавець підозрює у підробленні або отриманні вигоди з підробки або нечесній поведінці щодо процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж у порушенні цих Правил, або у поводженні деструктивним чином або у здійсненні дій з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.

3.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником / Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ (ПРИЗИ / ПОДАРУНКИ) АКЦІЇ

4.1. Фонд Заохочень (Призів / Подарунків) Акції обмежений. Його кількість може бути змінена Замовником Акції. Під Заохоченням (Призом / Подарунком) мається на увазі заохочення, яке отримує Учасник акції, якщо він був оголошений Переможцем Акції в порядку, передбаченому цими Правилами, та виконав всі умови Акції.

4.2.Фонд Заохочень (Призів / Подарунків) включає наступні заохочення (по одному заохоченню для кожного з Переможців): 

4.2.1. Призи тижня (може згадуватись також як Приз тижня) в кількості 15 призових наборів (по одному призовому набору для кожного з Переможців тижня першого етапу). Кожен набір Призів тижня містить:

- Libresse Ultra - 12 упаковок (по 10 шт. в кожній упаковці),

- Libresse Dailyfresh  Мультістайл - 6 упаковок (по 60 шт. в кожній упаковці).

Конкретний асортимент продукції, що входить в подарунковий набір визначається Замовником  Акції на власний розсуд.

4.2.2. Призи першого етапу (може згадуватись також як Приз першого етапу):

4.2.2.1 Призи першого етапу першого рівня в кількості 4 шт. (по два призи для Переможців етапу, зазначені з 1-го по 2-й номер переліку, наданому random.org): кожен Приз першого етапу першого рівня включає два білета на 1 особу на Фінал (ТВ) Євробачення, що відбудеться 12 травня 2017 року в МВЦ за адресою Броварський проспект 15, Київ о 22.00.

4.2.2.2 Призи першого етапу другого рівня в кількості 3 шт. (по одному призу для Переможців етапу, зазначені з 3-го по 5-й номер переліку, наданому random.org): кожен Приз першого етапу другого рівня включає один білет на 2 особи в закриту vip фан зону VIVA! що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus 2, вхід за Монументом Незалежності, ресторан Mario’s.

4.2.3. Подарунки другого етапу(може згадуватись також як Подарунки другого етапу):

4.2.3.1. Подарунки другого етапу першого рівня в кількості 3 шт. (по одному Подарунку для Переможців другого етапу, визначених згідно п. 3.3.2 цих Правил): кожен Подарунок другого етапу включає один білет на 2 особи в закриту vip фан-зону VIVA!, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, 02000, Майдан Незалежності, 1, ТЦ Globus 2, вхід за Монументом Незалежності , ресторан Mario’s.

4.2.3.2. Подарунки другого етапу другого рівня в кількості 524 шт. (по одному Подарунку для Додаткових Переможців другого етапу, визначених згідно п. 3.3.2 цих Правил): кожен Подарунок другого етапу другого рівня є набором продукції Замовника Акції, який включає: 2 щоденні жіночі гігієнічні  прокладки та 2 жіночі гігієнічні  прокладки.  Конкретний асортимент продукції, що входить в набір визначається Замовником  Акції на власний розсуд.

4.3. Модель, форма та колір Призів і Подарунків може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Веб-сторінці. 

5. ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ І ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

5.1. Повідомлення про отримання Призів і Подарунків:

5.1.1. Повідомлення про отримання Призів тижня:

Виконавець Акції протягом 3 (трьох) робочих днів із дати визначення Переможців тижня першого етапу Акції зв’язується з кожним Переможцем тижня Акції (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – з уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи)  за номером його телефону, котрий Переможець вказав під час реєстрації на сайті libresse.viva.ua. Переможець тижня першого етапу (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – уповноважений дієздатний представник такої неповнолітньої особи) після отримання вказаного повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з дати завершення першого етапу Акції, відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Приз тижня та про адресу, на яку слід відправити Приз, а також надати Виконавцю документи\інформацію, зазначену в п.5.1.4. на електрону адресу Elena.Latyntseva@edipresse.ua, в темі листа зазначивши «Переможець тижня акція Libresse».

5.1.2. Повідомлення про отримання Призів першого етапу Акції:

Виконавець Акції протягом 1 (однієї) доби із дати визначення Переможців першого етапу Акції зв’язується з кожним Переможцем першого етапу Акції (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – з уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи) за номером його телефону, котрий Переможець вказав під час реєстрації на сайті libresse.viva.ua.. Переможець тижня першого етапу (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – уповноважений дієздатний представник такої неповнолітньої особи) після отримання вказаного повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом найкоротшого можливого часу, але не пізніше, ніж протягом однієї доби з дати завершення першого етапу Акції, відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Приз першого етапу Акції та про адресу, на яку слід відправити Приз, а також надати Виконавцю документи\інформацію, зазначену в п.5.1.4. на електрону адресу Elena.Latyntseva@edipresse.ua.

5.1.3. Повідомлення про отримання Подарунку другого етапу (як першого так і другого рівнів) Акції:

Виконавець Акції оголошує Додаткових Переможців другого етапу під час проведення другого етапу, а Переможців другого етапу безпосередньо після завершення другого етапу Акції в місці його проведення. Додатковий Переможець другого етапу та Переможець другого етапу Акції (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – уповноважений дієздатний представник такої неповнолітньої особи) в місці проведення другого етапу повідомляє Виконавця про готовність отримати Подарунок другого етапу Акції, а також виконати всі необхідні дії для належного оформлення отримання Подарунку. Виконавець повідомляє Переможців другого етапу Акції (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14 -18 років – уповноваженого дієздатного представника такої неповнолітньої особи) про обсяг необхідних дій в місці проведення другого етапу Акції та безпосередньо перед отриманням Подарунку.

5.1.4. Переможець зобов’язаний надати Виконавцю наступні документи\інформацію:

- П.І.Б.

- скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України Переможця (у випадку, якщо Переможець є неповнолітньою особою – уповноваженого дієздатного представника такої неповнолітньої особи); копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- скановану копію Облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний номер) Переможця (у випадку, якщо Переможець є неповнолітньою особою – уповноваженого дієздатного представника такої неповнолітньої особи); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;

- контактний (мобільний) номер телефону;

- у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років, надається також сканкопія письмового дозволу уповноваженого дієздатного представника такої неповнолітньої особи.

У разі не отримання Виконавцем зазначених документів/інформації або відмови від Призу Переможець позбавляється права на отримання Призу. В такому випадку право на отримання Призу набуває:

- в рамках першого етапу – Учасник, наступний за номером у переліку, наданому random.org

У разі, якщо Учасник (у випадку, якщо Учасник є неповнолітньою особою – уповноважений дієздатний представник такої неповнолітньої особи) не направить Виконавцю Акції своєчасно відповідь на повідомлення про готовність прийняти Призу, такий Учасник втрачає статус Переможця та право на отримання Призу. Замовник / Виконавець не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу в Акції.

5.3.        Отримання Призів або Подарунків:

5.3.1.    Приз тижня (перелік яких зазначений у п.4.2.1 даних Правил) надсилається/вручається залученою Виконавцем третьою особою, Переможцю, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки через служби кур’єрської або поштової доставки (через відділення ПАТ «Укрпошта» на адресу, вказану у повідомленні Переможця, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання необхідних документів\інформації від Переможця. Приз вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі на відправлення у відділення служби кур’єрської або поштової доставки. Отримання Призу Акції у відділеннях служби поштової доставки здійснюється Переможцями у відповідності до правил служби поштової доставки. Замовник самостійно визначає спосіб доставки Призу для конкретного Переможця.

5.3.2.    Призи першого етапу (перелік яких зазначений у п.4.2.2 даних Правил) надсилається залученою Виконавцем третьою особою, Переможцю, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки електронною поштою на адресу Переможця зазначену при реєстрації такого Переможця на Веб-сторінці або повідомлену Переможцем (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи) Виконавцю в процесі листування або телефоном,  електронного квитка на Фінал (ТВ) Євробачення 2017, що відбудеться о 22.00 12 травня у МВЦ за адресою м.Київ, Броварський проспект, 15.

5.3.3.    Подарунки другого етапу першого рівня вручається в місці проведення другого етапу безпосередньо після завершення його проведення та оголошення Переможців другого етапу.

5.3.4.    Подарунки другого етапу другого рівня вручається в місці проведення другого етапу безпосередньо під час проведення другого етапу Акції.

5.4. Після отримання документів\інформації згідно п.5.1 цих Правил, Виконавець перевіряє надані Переможцем документи\інформацію. Інформація про підтвердження або ж відхилення наданих Переможцем документів\інформації повідомляється йому шляхом індивідуального повідомлення в соціальній мережі або за вказаним номером телефону не пізніше, ніж протягом  1 (одного) робочого дня з моменту розгляду Виконавцем. У разі виявлення некоректності наданих  Переможцем документів\інформації (хоча б по одному із підпунктів п.5.1. цих Правил) право на отримання Заохочення (Призу / Подарунку) таким Переможцем може бути відхилено. Якщо Виконавцю буде необхідно уточнити певну інформацію щодо Переможця, час розгляду документів\інформації продовжується на строк необхідний для надання відповіді Переможцем та надання ним необхідної інформації, але не довше, ніж на 10 (десять) календарних днів.

Заявку на участь може бути відхилено у наступних випадках:

       - Переможець (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноважений дієздатний представник такої неповнолітньої особи) надав документи\інформацію не у відповідності до положень п.5 даних Правил;

       - при недотриманні умов даних Правил.

Цей перелік не є вичерпним.

Увага! Замовник / Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданих документів\інформації. Замовник / Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку, провайдерів.

5.4.  Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення (Призу / Подарунку).

5.5.  У разі неможливості отримання Заохочення (Призу / Подарунку) Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника / Виконавця, в тому числі, але не включаючи: через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, не отримання відповіді від Переможця, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Замовник / Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення (Приз / Подарунок) використовується Замовником на власний розсуд.

5.6.     Заміна Заохочення (Призу / Подарунку) будь-яким іншим грошовим еквівалентом, матеріальним чи нематеріальним благом не допускається. 

5.7.     Відповідальність Замовника / Виконавця  не виходить за межі кількості та вартості Призів / Подарунків, вказаних у цих Правилах.

5.8.     Замовник не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Переможець (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи), не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення (Приз / Подарунок) видаються тільки за умови виконання Переможцем всіх вимог, які передбачені даними Правилами. Замовник має право відмовити у видачі Заохочення (Призу / Подарунку) Переможцю, якщо такий Переможець (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи) не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації. 

5.9.     Замовник / Виконавець не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочення (Призу / Подарунку) Переможцям після їх одержання, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням (Призом / Подарунком) з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень (Призів / Подарунків). Відповідальність за якість Заохочення (Призу / Подарунку) несе виробник відповідної продукції.

5.10.  Замовник / Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – з уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи), окрім випадків, передбачених цими Правилами. Замовник / Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду Заохочень (Призів / Подарунків) Акції між Переможцями Акції. Замовник та Виконавець рекламної Акції, а також їх уповноважені особи не несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Призів / Подарунків Рекламної Акції.

5.11.  У разі, якщо Переможець (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи) з якихось причин не може отримати Призи / Подарунки особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

5.12.  Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків та обов’язкових платежів у зв'язку з врученням Призів / Подарунків Акції та направлення інформації про нарахуванню та сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до податкового органу, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. Оподаткування вартості Призів Акції проводиться відповідно до пункту 170.6 статті 170 Податкового кодексу України. Оподаткування вартості Подарунків Акції проводиться відповідно до чинного законодавства України. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

5.14. При користуванні Веб-сторінкою Учасникам Акції та відвідувачам Веб-сторінки забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Веб-сторінки і буде видаленим з Веб-сторінки. 

6. ПРАВОВІ УМОВИ

6.1. Факт використання Веб-сторінки, з метою участі в Акції, означає згоду з цими Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою повну згоду Виконавцю для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень, що пов’язані із проведенням Акції.

6.2. Беручи участь в Акції Учасник тим самим надає Виконавцю згоду на використання своїх персональних даних Виконавцем в порядку, передбаченому цими Правилами.

6.3. Виконавець / Замовник Акції не несе відповідальності за зміст інформації, наданої Учасниками.

6.4. Виконавець / Замовник не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Виконавець / Замовник не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Веб-сторінки і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Виконавець / Замовник не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Замовнику\Виконавцю, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Веб-сторінки або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Виконавець / Замовник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Виконавець / Замовник був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Веб-сторінки; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Веб-сторінці, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Веб-сторінку.

6.5. Замовник та Виконавець Акції не несуть відповідальність за:

-    невиконання / неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини;

-    не ознайомлення Учасником з даними Правилами Акції;

-    не ознайомлення Учасником з Фондом Заохочень (Призів / Подарунків) Акції та умовами їх отримання;

-    не отримання/несвоєчасне отримання Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для вручення відповідного Призу / Подарунку Акції у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет провайдерів, або з інших, не залежних від Замовника/Виконавця Акції причин;

-    невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

-    неотримання відповідного Призу/ Подарунку Акції Переможцем (у випадку, якщо Переможець є особою у віці 14-18 років – уповноваженим дієздатним представником такої неповнолітньої особи), що сталося не з вини Замовника/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками у наданні послуг перевізника;

-    не можливість скористатися відповідним Призом / Подарунком Акції;

-    якість надаваних перевізником послуг.

6.6. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Виконавець / Замовник має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Веб-сторінки, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Веб-сторінки. 

6.7. Всі авторські права, права на використання торговельної марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Веб-сторінкою, належать Виконавцю та/або його ліцензіарам. Крім права використання Веб-сторінки, обмеженого даними умовами та правилами користування Веб-сторінкою, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Веб-сторінки, Учасники Акції не отримують. 

6.8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем / Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.9. Беручи участь в Акції всі її Учасники та Переможці безкоштовно передають Виконавцю невиключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст.ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на всі зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності (Контент Учасника) Учасників, які  беруть участь в Акції, включаючи, але не обмежуючись наступні: право на використання твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на заборону або дозвіл використання твору  або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин  у тому числі, але не виключно  шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання  твору до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, експорт та імпорт примірників твору;  інші майнові права.

6.10. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

6.11.    Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Замовником/Виконавцем.

6.12.    Проведення Акції регулюється п.2) ч.1 ст.32, главою 78 ЦКУ та іншими положеннями  чинного законодавства України.  Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.


7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю право на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення Акції. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець володіє персональними даними, що будуть зібрані, в процесі проведення даної Акції, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Виконавцю самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про володіння Виконавцем персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані. 

7.2. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.